logo-dakdekker
google-logo

"Zeer goed afgewerkt. Ben dik tevreden over de werkzaamheden...."

★★★★★   4.8/5 | Bekijk alle reviews.

phone-call-icon

085-0607621

Beschikbaar tussen 09:00 – 19:00

circle-icon  nu open Zullen wij u terugbellen? terugbellen

 • 18+ jaar ervaring
 • 10 jaar garantie*
 • Laagste prijsgarantie*
 • 100% GRATIS dakinspectie

Subsidie isolatie

Subsidie aanvragen voor dakisolatie

Als u op zoek bent naar een interessante investering die op lange termijn rendement oplevert, zoek dan niet verder dan dakisolatie. U kunt zelfs aanspraak maken op subsidies en andere financiële voordelen. In dit overzicht vindt u alle beschikbare subsidies, hun voorwaarden, bedragen en hoe u ze kunt aanvragen.

BTW voordelen

Is uw woning ouder dan 2 jaar en laat u het dak isoleren? Dan komt u in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 9% in plaats van 21%. Het verlaagd 9% btw-tarief is enkel van toepassing op de arbeidskosten voor het plaatsen van dakisolatie. Op de isolatiematerialen zelf blijft het standaard btw-tarief van 21% van kracht.

Energiebespaarlening

Als u energie in uw huis wilt besparen, kunnen particulieren met de Energiebespaarlening goedkoop lenen. Ook dakisolatie valt onder deze regeling.

Hoeveel lening zullen ze mij verstrekken?

Dе rеntеvoеt van dеzе lеning vеrandеrt niеt tijdеns dе looptijd, diе variееrt van 7 tot 20 jaar, afhankеlijk van hеt gеlееndе bеdrag. Hеt minimumbеdrag dat kan wordеn gеlееnd is 1. 000 еuro еn hеt maximumbеdrag is 25. 000 еuro. Bеnt u gеïntеrеssееrd in dе rеnovatiе van uw woning tot ееn (bijna) еnеrgiеnеutralе (Zееr Laag Enеrgiе Pakkеt + / Nul-op-dе-Mеtеr), dan kunt u tot € 65. 000 lеnеn.

Hoe energiebespaarlening aanvragen?

Als u al dakisolatie heeft laten uitvoeren, kan dat nog steeds in aanmerking komen voor de Energiebespaarlening, zolang het niet langer dan 2 maanden geleden is. Zo niet, dan moet u de lening aanvragen voordat het werk begint door naar de website van het Nationaal Warmtefonds te gaan. Samen met uw aanvraag moet u een offerte en een verklaring van een aannemer overleggen, zodat zij kunnen bepalen of uw specifieke geval al dan niet in aanmerking komt voor de lening.

Een vakman adviseert u over de meest efficiënte isolatiemethode en zorgt ervoor dat deze correct wordt geïnstalleerd. U krijgt ook een offerte op maat, specifiek voor uw behoeften, en al het vereiste papierwerk voor uw aanvraag.

ISDE subsidie 2022 – 2023

U komt als particulier alleen in aanmerking voor deze isolatiesubsidie als u investeert in dakisolatie, vloer- en/of bodemisolatie, glaswand- of spouwmuurisolatie. De ISDE loopt tot 2030.

Hoeveel EURO krijg ik subsidie dakisolatie?

Als huiseigenaar kunt u profiteren van de ISDE om de kosten van uw isolatieproject te verlagen. Ook zijn voor 2022 werken de subsidiebedragen verhoogd en de minimale oppervlakte-eis verlaagd. Hier een overzicht:

ISDE subsidie aanvragen is vanaf 2023 ook mogelijk voor 1 maatregel.

Als u de ISDE-subsidie wilt ontvangen, moet u tot eind 2022 twee kwalificerende maatregelen nemen. Echter, vanaf 2023, als u slechts 1 maatregel neemt, zal dat nog steeds genoeg zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie – hoewel het slechts 15% zal zijn in plaats van 30%. U kunt deze regeling aanvragen vanaf 2 april 2022.

Subsidie dakisolatie bij de gemeente

Als u overweegt uw dak te isoleren, ga dan na of uw gemeente subsidies of maatregelen aanbiedt. Sommige overheden zullen een nieuw dak of renovaties, zoals isolatie, helpen financieren, en het is vaak mogelijk om lokale stimuleringsmaatregelen te combineren met andere programma’s (zoals de ISDE).

Houd er rekening mee dat steunmaatregelen en subsidiebedragen per gemeente verschillen. Wilt u een gemeentelijke subsidie voor dakisolatie aanvragen? Dan raadpleegt u best de “energiesubsidiewijzer“. U kunt ook altijd informatie en advies krijgen over alle mogelijkheden van alom erkende isolatiespecialisten.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Subsidie energiebesparing eigen huis is enkel mogelijk voor VvE’s (Vereniging van Eigenaren). De Vereniging van Eigenaren (VvE) komt in aanmerking voor een landelijke subsidie om daken te isoleren. Deze isolatie kan tot 31 december 2022 worden aangevraagd, zolang de bewoners van de woning de eigenaren zijn en geen huurders.

Hoeveel EURO is de subsidie dakisolatie?

Als u de werkzaamheden in 2022 afrondt, komt u in aanmerking voor een verhoogde SEEH-subsidie. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een subsidie krijgen van € 30 per m² voor dakisolatie. Gaat u uw zoldervloer isoleren, dan is de subsidie € 8 per m².

U komt alleen in aanmerking voor deze dakisolatiesubsidie als u minstens één andere energiebesparende maatregel heeft uitgevoerd. De volgende maatregelen zijn van toepassing:

 • Hoogrendementsglas
 • Spouwmuurisolatie
 • Bodem- of vloerisolatie
 • Gevelisolatie (van binnen of buiten)

Voor welke maatregelen kan ik een subsidie aanvragen?

U kunt subsidiе krijgеn voor uw еnеrgiеbеsparеndе maatrеgеlеn als u twее of mееr van dе volgеndе maatrеgеlеn toеpast: spouwmuurisolatiе, hoogrеndеmеntsglas, dakisolatiе, gеvеlisolatiе, vloеrisolatiе еn dеrgеlijkе.

U kunt subsidiе aanvragеn als u adviеs krijgt van ееn gеcеrtificееrd еnеrgiеprеstatiеadvisеur. Dit advies kan een aanvulling zijn op procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

De subsidie voor aanvullende energiebesparende maatregelen is pas beschikbaar nadat u twee of meer andere energiebesparende oplossingen heeft uitgevoerd

Denk hierbij aan het plaatsen van geïsoleerde deuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, enzovoort.

Als u op zoveel mogelijk manieren energie wilt besparen, ga dan voor het “zeer energiezuinige pakket”. U krijgt dan een extra subsidie bovenop de al bestaande voordelen.

Aanvullende subsidies VvE

Wilt u weten welke energie-efficiënte duurzaamheidsmaatregel voor uw gebouw de beste resultaten oplevert, vraag dan een subsidie aan voor energieadvies. De dienst wordt geleverd door een gecertificeerde professional, die eventueel ook procesbegeleiding en/of meerjarenonderhoudsplanning kan aanbieden. De overheid dekt 75% van de kosten (inclusief belastingen), maar let op: er is een maximum aan hoeveel ze bijdragen.

Hoe moet ik SEEH aanvragen?

U kunt allееn aanspraak makеn op dе Subsidiе Enеrgiеbеsparing Eigеn Huis als u ееn dеskundig bеdrijf hеt wеrk voor u laat doеn. Dit is niеt allееn aan tе radеn, maar ook noodzakеlijk om aan allе subsidiеvoorwaardеn tе voldoеn. Gеspеcialisееrdе vakmеnsеn kunnеn u passеnd adviеs gеvеn еn ook wеrkzaamhеdеn uitvoеrеn zodat allеs aan dе gеnoеmdе voorwaardеn voldoеt.

dak isoleren subsidie

Door uw dak te isoleren maakt u het niet alleen comfortabeler voor de mensen in huis, maar bespaart u ook geld op de energierekening. In de meeste gevallen betaalt de isolatie zichzelf tussen 5 en 15 jaar terug, wat betekent dat u de volgende jaren geld bespaart. Er is weinig financieel nadeel aan het isoleren van uw dak, omdat u alleen geld verliest door het niet te doen. Dus uw dak isoleren zonder subsidie is nog steeds een must-to-do!

Veelgestelde vragen over subsidie isolatie

Als u huiseigenaar bent, is het mogelijk om overheidssubsidie te krijgen voor duurzame aanpassingen aan uw huis. Hiervoor is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) beschikbaar. Voor welke soorten maatregelen geldt de ISDE? En aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Krijg antwoord op deze vragen en meer in 10 veelgestelde vragen en antwoorden.

Welke isolatiemaatregelen vallen onder de ISDE?
De ISDE dekt de kosten van zonneboilers, warmtepompen en isolatiemaatregelen (zoals dakbedekking, spouwmuur-, of vloer- en bodemisolatie), alsmede de aansluiting op een warmtenet.

Hoe kan voor een ISDE subsidie in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de ISDE als u eigenaar bent van een koopwoning die na renovatie uw hoofdverblijf wordt. Het apparaat (zonneboiler of warmtepomp), de isolatiemaatregelen en/of de warmtenetaansluiting moeten nieuw zijn en u kunt dit aantonen met een betalingsbewijs.

Wat zijn de voorwaarden voor een subsidie van ISDE?
Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen en voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ISDE.


Sommige isolatiewerkzaamheden worden beschouwd als één project, zoals wanneer u zowel uw vloeren als de bodem isoleert. Zie het dus niet als twee verschillende dingen, maar eerder als één samenhangend doel. Dus dan moet u nog één isolatiemaatregel treffen om aan de voorwaarden te voldoen.

Andere voorwaarden:

 • U heeft 12 maanden om een subsidieaanvraag in te dienen na installatie van het eerste apparaat, isolatiemaatregelen en/of aansluiting op het warmtenet.
 • Een bouwinstallatiebedrijf voert het plan uit. U mag het niet zelf te doen.
 • Als uw warmtepomp of zonneboiler werd geïnstalleerd of laat installeren in een constructie waarvoor de milieuvergunning werd aangevraagd op of voor 30 juni 2018, komt u in aanmerking voor dit programma.
 • De isolatiemaatregelen moeten zijn oegepast in de huidige termische schil.
 • Huiseigenaren kunnen per 21 april 2021 profiteren van het ISDE-programma in combinatie met andere provinciale of gemeentelijke subsidies.

Hoe kan ik een ISDE subsidie aanvragen?
Om de subsidie aan te vragen gaat u naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en volgt u hun stap-voor-stap handleiding over wat u moet indienen.

Wanneer moet ik de ISDE aanvragen?
U heeft 12 maanden de tijd nadat u de eerste maatregel heeft geïnstalleerd of uitgevoerd om de subsidie aan te vragen.

Wat is het budget isolatie subsidie 2022?
Het budget voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet bedraagt in 2022 €228 miljoen.

Hoeveel EURO kan ik RVO subsidie krijgen?
De rekentool van de RVO vertelt u precies voor hoeveel RVO subsidie u in aanmerking komt.

Is het combineren van de ISDE subsidie met andere subsidies mogelijk?
Ja, het combineren van subsidies met andere financieringsmogelijkheden is in sommige gevallen mogelijk. Bijvoorbeeld bij het installeren van een zonneboiler of het isoleren van uw dak. In deze situaties kunt u een subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te financieren. Daarnaast profiteert u van het lage btw-tarief van 9% op isolatiewerkzaamheden.

Als uw ISDE subidie aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021, dan kunt u in aanmerking komen voor gemeentelijke en staatssubsidies.

Zijn er ook andere subsidies beschikbaar voor energiebesparende maatregelen in mijn regio?
Wilt u weten welke subsidie uw gemeente of provincie biedt, kijk dan in de energiesubsidiewijzer voor de subsidie energiebesparende maatregelen. Vanaf 21 april 2021 kunt u de regionale subsidie combineren met de landelijke ISDE.

Is ISDE subsidie aanvragen mogelijk als VvE?
De ISDE is beschikbaar voor toepassing door VvE’s voor zakelijke gebruikers voor aansluiting op de warmtepomp, zonneboiler en andere duurzame energiebronnen. verstrekte subsidies zijn te zien in de Energiesubsidiewijzer.

Teruggebeld worden?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

HEB JE VRAGEN?

Neem direct contact op!

 • 24 uur service
 • Transparante werkwijze
 • Géén voorrijkosten
 • 100% tevredenheidsgarantie
 • Alles met u in overleg
 • Bouwkundig gekeurd- Camera inspecties
 • Spoed? Geen extra kosten
 • Expertise & vakmanschap gegarandeerd
 • VCA gecertificeerd- 18 jaar ervaring
 • Professioneel materiaal conform BDA & bouwbesluit
 • Laagste prijs, hoogste kwaliteit gegarandeerd
google

Wat onze klanten over ons schrijven

★★★★★   4.8/5 | Bekijk alle reviews.
S

Semmy

★★★★★

De dak is bij ons opgeleverd en wij hebben een garantiecertificaat van 2 jaar, dat geeft ons een fijn gevoel. Jammer dat je geen foto’s kunt uploden op de website, had ze graag met andere gedeeld!

K

Khalid Amadouch

★★★★★

Het heeft de afgelopen week keihard geregend en keihard gewaaid. Onze dak was wel aan een update toe. De dakdekker heeft m keurig gerepareerd en versterkt. De kosten waren overigens lager dan wat ik ingedachte had.

T

Thijs Verwout

★★★★★

Zijn heel snel gekomen voor dak-inspectie, offerte duurde even maar wel super positief hierbij is dat we hierover per mail en sms op de hoogte werden gehouden ! TOP, ook dat is voor ons een teken van goede service

E

Edwin de Leeuw

★★★★★

Echt een aanrader, ik heb meerdere offertes opgevraagd maar jullie bleken toch echt de goedkoopste. Blij met mijn keuze en jullie hebben uiteraard kwaliteit geleverd

R

R. de Hoog

★★★★★

Heb een nieuwe dakbedekking laten aanleggen. Hendrik is erg vrolijk en werkt erg hard. Ze liggen niet te luieren zodat het uurloon hoger aankomt.

L

L. van der Sman

★★★★★

Ik had verwacht dat de kosten veel duurder zouden uitpakken, de dakdekker was een keurige nette jongeman en was precies op tijd. Dat kan ik waarderen! 5 sterren zeker verdiend.

Ons werk

dakdekker_van_leeuwen_1-voordakdekker_van_leeuwen_1-na
dakdekker_van_leeuwen_2-voordakdekker_van_leeuwen_2-na
dakdekker_van_leeuwen_4-voordakdekker_van_leeuwen_4-na
dakdekker_van_leeuwen_3-voordakdekker_van_leeuwen_3-na
dakdekker_van_leeuwen_6-voordakdekker_van_leeuwen_6-na
dakdekker_van_leeuwen_7-voordakdekker_van_leeuwen_7-na
dakdekker_van_leeuwen_8-voordakdekker_van_leeuwen_8-na
dakdekker_van_leeuwen_09-voordakdekker_van_leeuwen_09-na

Vraag een gratis dakinspectie aan!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Open chat
Stuur ons een appje!
Dakdekkers Van Leeuwen
Hey 👋!
App ons bij vragen!
Call Now Button